Sitemap


Skabelon til ansøgning

Når du skal søge et job kan vi anbefale dig at bruge nedenstående skabelon til din ansøgning.

Du kan også bruge skabelonen som en hjælp til, hvordan du strukturerer din ansøgning bedst muligt, når du skal søge et job.

Skabelonen kan både bruges til, når du udarbejder en ansøgning til et annonceret job ellers som en uopfordret ansøgning.

Skabelon til ansøgning på et job

Den målrettede ansøgning opbygges som regel efter følgende skabelon:

- Indledning:

En kort og målrettet indledning, der klart fortæller, hvilket job du søger i virksomheden, hvor du har set jobbet opslået osv. - kort og præcist.

- Motivation:

Hvad er din motivation for at søge det pågældende job. Hvorfor har jobbet din interesse i form af en begrundelse, hvoraf det klart fremgår, at du er en seriøs og motiveret ansøger. Og at du har gjort dig nogle seriøse overvejelser i forbindelse med din ansøgning.

Hvad kan du tilføre/tilbyde virksomheden:

- Faglige kvalifikationer:

En præcisering af dine faglige kvalifikationer sat i relation til jobbet, du søger.

Du kan evt. henvise til vedlagte CV og fremhæve de kvalifikationer, der efterlyses i annoncen.

- Personlige kvalifikationer:

Dette afsnit skal være med til at danne et helhedsindtryk af dig som person - dine menneskelige kvalifikationer, din samarbejdsevne, forståelse for service, udadvendthed og imødekommenhed osv.

- Afslutning:

Du kan evt. afslutte ansøgningen med: ”Jeg ser frem til at uddybe mine faglige og personlige kvalifikationer ved en jobsamtale.”

- Bilag:

Fremsend kun dit CV sammen med ansøgningen medmindre andet er nævnt i annoncen.

Vedlæg aldrig originale dokumenter sammen med ansøgningen, men send fotokopier af eksamensbeviser, anbefalinger m.v.

Du kan eventuelt gøre brug af JobCards Ansøgnings Generator, og du kan også få professionel sparring/feedback med QuickSvar

Er du i tvivl om, din ansøgning er god nok, så kan det anbefales, at du får et par professionelle øjne til at kigge på den.

Klik her for ansøgnings tjek