Sitemap


Networking og jobsøgning

Størstedelen af alle ledige job besættes via netværk, det vil sige nogen, som kender nogen samt via ”mund-til-mund” metoden. Tit og ofte fungerer netværket uden, at vi egentlig tænker nærmere over det.

Derfor bør du som jobsøgende være opmærksom på at bruge dit netværk i din jobsøgning.Det er den mest effektive måde som jobsøgende at få et nyt job på.

Nu er der sandsynligvis en del læsere, som vil tænke ved sig selv, ”jeg har ikke noget netværk” eller, at netværk er noget med ”old-boys' network” altså sådan lidt logeagtigt. Men lad os starte med at se lidt nærmere på, hvad netværk er for noget.

Vi er alle en del af mange netværk. Familie og venner er f.eks. to former for netværk, der er baseret på forskellige forudsætninger.

Familie-netværket

Familienetværket er man født eller har giftet ind i, og det er derfor ikke noget, man på anden måde har gjort sig fortjent til at blive en del af.

Venne-netværket

Vennenetværket kræver derimod en mere aktiv indsats, og hvis man ikke lever op til forventningerne, ender man med ikke at være en af vennerne.

Man bliver så at sige smidt ud af kredsen, hvad der jo ikke er muligt inden for familierammen, hvor selv familiens sorte får må tolereres.

Det professionelle netværk

Der er imidlertid også et tredje netværk, hvor medlemmerne ikke er nære venner, men snarere bekendte, der har arbejdet/jobbet/karrieren som fællesnævner. Dette benævnes også det professionelle netværk.

Gennem dine år på arbejdsmarkedet har du bevidst eller ubevist skabt dig en kreds af kontakter, og alle erfaringer viser, at netop dette netværk er særdeles effektivt i forbindelse med jobsøgning.

Networking er vejen til jobbet:

Hvis du overvejer at skifte job bør du være meget bevidst om, at networking og jobsøgning er tæt forbudne, da en stor del af alle job besættes via det professionelle netværk.

En stor del af alle job besættes via det professionelle netværk.

En effektiv og aktiv jobsøgning kræver derfor, at du begynder at bearbejde og udbygge dit netværk.

Dit professionelle netværk kender dig allerede både fagligt og menneskeligt, og tredje mands ord har en højere grad af troværdighed og kan derfor åbne døre til potentielle job og virksomheder.

Dit professionelle netværk kan også give dig sparring og feedback i relation til din jobsøgning og hjælpe dig til at se muligheder.

De enkelte personer i dit netværk har også hver især deres netværk og vise versa, så når vi taler networking, skal det ses i et større perspektiv.

Vedligehold dit netværk

Selv hvis du ikke er jobsøgende, bør du stadig være bevidst om værdien og betydningen af dit netværk. Sidder du i et job, hvor du er tilfreds, bør du stadig som en del af din karriere løbende prioritere at bruge tid på at vedligeholde og udvikle dit netværk.

Det vil være guld værd for dig den dag, du måtte ønske at skifte job.

Men du vil også kunne have stor gavn af dit netværk i forbindelse med dit job, din faglige udvikling mm. At have et godt netværk er lige så godt som at have penge i banken.